Fysiotherapie bij Vaatproblematiek

Claudicatio Intermittens

Claudicatio Intermittens, ook wel etalagebenen genoemd, is een veel voorkomende vaataanoening, veroorzaakt door slagaderverkalking.

Door vernauwing in de bloedvaten treden klachten op als een stekende pijn, pijnlijke verkramping, vermoeidheid of een zwaar gevoel in de benen. Vaak zit de pijn in de kuiten maar ook in de bovenbenen of de bil kunnen klachten optreden. Dagelijkse activiteiten thuis, op het werk en in het sociale leven zijn daardoor soms lastig te volbrengen. Het is belangrijk dat u toch blijft bewegen.  Uit onderzoek blijkt dat door het volgen van een looptrainingsprogramma goede resultaten te bereiken zijn.

Hoe ontstaan de klachten?

Spieren hebben voedingsstoffen en zuurstof nodig om goed te kunnen functioneren. Dit wordt aangevoerd via bloed. Slagaders vervoeren bloed van het hart naar alle delen van het lichaam.

Bij lichamelijke inspanning zoals lopen hebben uw beenspieren meer zuurstof nodig dan de door de vernauwde slagaders kan worden aangevoerd. Dit zuurstoftekort in de benen zorgt voor verzuring die u ervaart als pijn, kramp, tinteling of een stijf gevoel. Door rust te nemen vermindert de behoefte aan zuurstof in de beenspieren en verdwijnt dit pijnlijke gevoel vaan binnen enkele minuten.

Looptraining onder begeleiding

De fysiotherapeut bespreekt met u de klachten en brengt uw bewegingsmogelijkheden in kaart. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een aantal vragenlijsten en een gestandaardiseerde looptest.

Op basis van de resultaten van de looptest en uw klachtenpatroon stelt de fysiotherapeut een persoonlijk trainingsschema op. De eerste weken wordt u intensief begeleid en geleidelijk gaat u meer zelfstandig trainen.

Het doel van looptraining

  • Vergroten van de pijnvrije en de maximale loopafstand
  • Verbeteren van het uithoudingsvermogen
  • verbeteren van het looppatroon
  • Verhogen van de pijntolerantie
  • Verminderen van de angst voor pijn bij inspanning
  • Vertragen van de toename van de slagaderverkalking

Naast het lopen krijgt u adviezen over de aanpak van risicofactoren zoals roken, voeding en te weinig bewegen.

Wordt het vergoed?

Voor patiënten met Claudicatio Intermittens (etalagebenen) die een verwijzing van de huisarts of specialist hebben, worden vanaf 1 januari 2017 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie (GLT) uit de basisverzekering vergoed gedurende 1 jaar. Dit wil zeggen dat deze groep patiënten geen aanvullende verzekering nodig heeft om een traject fysiotherapie vergoed te krijgen. Wel geldt voor een traject gesuperviseerde looptherapie bij etalagebenen de eigen bijdrage, ook wel genoemd het eigen risico.